Disclaimer

Gelieve zorgvuldig de volgende vermeldingen betreffende de website www.air-collect.com en de daaraan gekoppelde dienstverlening door te nemen.

Door het gebruik van deze site, gaat u zonder voorbehoud akkoord met de algemene voorwaarden zoals vermeld op de site.

In overeenstemming met artikel No. 6 van wet nr 2004-575 van 21 juni 2004 :

Website editor:

Air-Collect SAS

66, Avenue du Bois de Chigny

77600 Chanteloup-en-Brie

Frankrijk

E-mail: contact@air-collect.com

Website: www.air-collect.com

SIRET Nummer : 83196646000014

BTW Nummer : FR55831966460

Hosting:

OVH SAS

2, rue Kellermann

59100 Roubaix

Frankrijk

Website: www.ovh.com

Ontwikkeling:

Air-Collect SAS

66, Avenue du Bois de Chigny

77600 Chanteloup-en-Brie

Frankrijk

Website: www.air-collect.com

Voorwaarden voor gebruik:

De website www.air-collect.com is beschikbaar in verschillende codes t (HTML, HTML5, Javascript, CSS, etc.) voor een beter gebruiksgemak en mooie graphics, wordt het gebruik van moderne browsers aanbevolen als Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome, etc.

Air-Collect SAS gebruikt alle middelen tot haar beschikking om te zorgen voor betrouwbare informatie en reguliere updates van de website. Echter, er kunnen fouten of omissies optreden. Air-Collect is niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie, en elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg hiervan is.

Cookies:

De website www.air-collect.com kan de gebruiker van de site vragen om cookies voor statistische doeleinden te accepteren. Een cookie is informatie op uw harde schijf geplaatst door de server van de site die u bezoekt. Het bevat een aantal gegevens die zijn opgeslagen op uw computer in een enkel tektsbestand die een server toegang geeft om te lezen en te registreren. Sommige delen van deze site zijn niet functioneel zonder het accepteren van cookies.

Hyperlinks:

Websites kunnen links naar andere websites of andere internetbronnen bieden. Air-Collect, SAS heeft geen manier om externe websites te controleren. Air-Collect SAS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard die voortvloeien uit de inhoud van externe sites of bronnen, met inbegrip van informatie, producten of diensten die worden aangeboden, of voor enig gebruik van deze elementen. De risico’s van een dergelijk gebruik is volledig voor de gebruiker.

Gebruikers, abonnees en bezoekers van websites kunnen niet een hyperlink naar de web site www.air-collect.com in stellen zonder de schriftelijke toestemming van Air-Collect SAS.

Diensten:

Alle activiteiten van het bedrijf en de informatie wordt gepresenteerd op de website www.air-collect.com . Air-Collect SAS streeft ernaar om op www.air-collect.com plaats te bieden aan de meest nauwkeurige informatie mogelijk.

Contractuele beperkingen van de gegevens:

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk samengestemd en wordt regelmatig bijgewerkt, maar onjuistheden of onvolledigheden kunnen voorkomen. Indien u een fout of defect constateert gelieve een melding hiervan door te geven via e-mail aan contact@air-collect.com.

Alle content welke door de gebruiker van de website wordt gedownload is voor eigen risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. Air-Collect SAS is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de computer van de gebruiker of enig verlies van gegevens als gevolg van download.De gebruiker van de site stemt er mee in zich toegang te veschaffen tot de site met behulp van de nieuwste apparatuur, die geen virus bevat en met een recente up-to-date browser.

Hyperlinks als onderdeel van deze website naar andere bronnen op het internet vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Air-Collect SAS.

Intellectueel eigendom:

Alle inhoud op de website www.air-collect.com, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, afbeeldingen, foto’s, tekst, video’s, animaties, geluiden, logo’s, GIF’s en pictogrammen en het formaat zijn het exclusieve eigendom van Air-Collect SAS, met uitzondering van merken, logo’s of content van andere ondernemingen of auteurs.

Elke reproductie, verspreiding, wijziging, aanpassing, doorgifte of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze elementen is strikt verboden zonder schriftelijke toestemming van Air-Collect SAS.

CNIL:

In naleving van de wet 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd per wet 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en bestanden is deze site aangemeld bij CNIL ( www.cnil.fr ) onder nummer 2107740 v 0

Geschillen:

Op de Algemene Voorwaarden van Air-Collect SAS is frans recht van toepassing. Elk geschil hieruit voortvloeiend kan slechts worden voorgelegd bij de hiervoor competente franse rechtbank.

Persoonlijke gegevens:

Door gebruik te maken van de diensten aangeboden op de site, kunt u gevraagd worden om bepaalde informatie te verstrekken, zoals uw naam, functie, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, enz. Dit is het geval voor het correct en compleet invullen van het online formulier bij de “Claim Now” functie. In alle gevallen kunt u weigeren om uw persoonlijke gegevens te verstrekken. In dat geval kunt u geen gebruik maken van de diensten van Air-Collect SAS.

Air-Collect SAS kan bepaalde informatie automatisch verzamelen betreffende navigatie op de website, het gebruik van de site, zoals welke gebieden u bezoekt en de toegang tot diensten, IP-adres, het type browser, tijdsduur bezoek.

Dergelijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor interne statistieken, met het oog op verbetering van de kwaliteit van de aangeboden diensten.