FAQ

Over Air-Collect

De service van Air-Collect

Air-Collect helpt luchtreizigers die een vertraagde, geannuleerde of overboekte vlucht ervaren bij het verkrijgen van een vergoeding van de luchtvaartmaatschappij op grond van Europese wet- en regelgeving.

De vergoeding kan oplopen tot 600 € per passagier, per vlucht.

Het verkrijgen van de vergoeding waarop u recht heeft is vaak tijdrovend en moeilijk te verkrijgen omdat veel luchtvaartmaatschappijen er veel moeite voor doen om de vergoeding niet te betalen.

Dankzij onze juridische expertise heeft u de mogelijkheid om uw vergoeding op eenvoudige en efficiëte wijze te verkrijgen.

Air-Collect Legal: gespecialiseerde advocaten van JFA Souillac et Associés

Dankzij het internationale netwerk van ons juridische team dat bestaat uit advocaten van JFA Souillac et Associés in Parijs, is Air-Collect in staat geschillen met luchtvaartmaatschappijen in de hele wereld te behandelen.

Website JFA Souillac et Associés: www.jfasouillac.com

Air-Collect Analytics

Air-Collect heeft de beschikking tot exacte vluchtgegevens welke gebruikt worden voor de bepaling van de rechtsgeldigheid van uw claim.

Air-Collect vergelijkt uw vluchtgegevens met de actuele wetgeving en jurisprudentie teneinde exact uw recht op vergoeding te bepalen.

Hoeveel kost het behandelen van een claim?

No cure, no pay.

Air-Collect heeft slechts recht op een betaling in het geval van succes.

In het geval dat u succesvol dankzij Air-Collect een vergoeding van de luchtvaartmaatschappij ontvangt, dan brengen wij u een succes fee van 25% inclusief  BTW over de totale vergoeding in rekening.

Indien wij voor u geen vergoeding verkrijgen, dan heeft u geen kosten te betalen.

De verordening en uw rechten

In welk geval brengt Air-Collect mijn zaak voor de rechter?

Air-Collect biedt de luchtvaartmaatschappij altijd de mogelijkheid om passagiers een vergoeding te betalen conform de Europese wet- en regelgeving ter compensatie van een vertraagde, overgeboekte of geannuleerde vlucht, zoals omschreven in de EU verordening 261/2004.

In het geval van weigering van de luchtvaartmaatschappij om de vergoeding toe te kennen, zal Air-Collect de luchtvaartmaatschappij vragen aan haar de motivatie en het bewijs ter rechtvaardiging van het niet toekennen van het recht op schadevergoeding aan te leveren.

Indien de motivatie en het bewijs aangedragen door de luchtvaartmaatschappij door de juridische afdeling van Air-Collect niet wordt beschouwd als geldend tov de gehanteerde regelgeving, dan kan Air-Collect besluiten de vordering aan de rechter voorleggen.

Waarom komt mijn vlucht niet aanmerking voor compensatie?

Indien uw vlucht niet voldoet aan alle criteria zoals vermeld in EU verordening 261/2004 teneinde in aanmerking te komen voor een schadevergoeding, dan kan Air-Collect besluiten om uw claim niet in behandeling te nemen.

Welk bedrag kan ik ontvangen indien mijn vlucht vertraagd is?

De EU-verordening 261/2004 hanteert de volgende vergoeding per passagier:

 • voor alle vluchten met een afstand < 1500 KM = € 250
 • voor intracommunautaire vluchten met een afstand > 1500 KM = € 400
 • voor vluchten met een afstand van 1500 KM tot 3500 KM = € 400
 • voor andere vluchten = € 600

Wat gebeurt er in het geval van een geannuleerde vlucht?

Indien na de annulering van een vlucht passagiers met meer dan 2 uur vertraging op hun eindbestemming aankomen ten opzichte van de oorspronkelijk geplande aankomsttijd, dan kunnen passagiers aanspraak maken op een vergoeding.

 • igv. annulering kan de vergoeding met de helft verminderd worden afhankelijk van de vluchtafstand en de uiteindelijke gerealiseerde vertraging.

Het recht op vergoeding vervalt indien de luchtvaartmaatschappij kan aantonen niet verantwoordelijk te zijn voor de vertraging.

Hoe lang kan het duren om een claim af te ronden?

Na ontvangst van uw claim, houden wij u via email op de hoogte van de laatste ontwikkelingen omtrent uw claim.

Afhankelijk van de verschillende autoriteiten per land, hebben luchtvaartmaatschappijen een geadviseerde responstijd tot hun beschikking.

Deze periode varieert per land en kan variëren van ongeveer 30 tot 90 dagen voordat een gerechtelijke procedure in zicht komt.

Afhankelijk van de complexiteit van de vordering en het reactievermogen van de luchtvaartmaatschappij, kan de duur van de procedure variëren.

Air-Collect doet al het mogelijke om de duur van de procedure zo kort mogelijk te houden.

Een claim betaald binnen een maand, wordt als een snel betaalde claim beschouwd. Een claim is langzaam indien binnen 12 maanden niet is betaald.

Hoeveel tijd heb ik om na mijn vlucht schadevergoeding te vorderen?

Een claim kan recht op een vergoeding hebben die afhankelijk is van diverse factoren waaronder het betrokken land, de vestiging van de luchtvaartmaatschappij, de gehanteerde vliegroute.

De termijnen voor het indienen van een vordering kunnen per land verschillen, bijvoorbeeld:

Oostenrijk 3 jaar
België 1 jaar
Frankrijk 5 jaar
Duitsland 3 jaar
Italië 2 jaar
Verenigd Koninkrijk 6 jaar
Italië 2 jaar
Portugal 3 jaar
Spanje 5 jaar
Nederland 2 jaar
Spanje 5 jaar

De documenten die nodig zijn om uw claim in te dienen

Waarom heeft Air-Collect van mij een volmacht nodig?

Air-Collect heeft van u een getekende volmacht nodig om u rechtmatig te kunnen vertegenwoordigen en een vordering namens u in te dienen.

Waarom heeft Air-Collect een volmacht nodig voor een minderjarig persoon?

Indien uw kind minderjarig is en u wenst dat Air-Collect een schadevergoeding indient uit zijn of haar naam, dan is hiervoor een volmacht door de ouders ondertekend, voor ieder kind, wettelijk verplicht.

Let op: uitgesloten van het recht op schadevergoeding zijn alle personen jonger dan 2 jaar op de datum van de vlucht.

Waarom heeft Air-Collect een kopie van mijn paspoort nodig?

In bepaalde gevallen vragen luchtvaartmaatschappijen een kopie van het paspoort ter controle van identiteit van de volmachtgever met de naam vermeld op de instapkaart en/of reservering.

In de rechtbank is het noodzakelijk dat Air-Collect middels de volmacht kan aantonen door u te zijn gemachtigd om u te vertegenwoordigen.

Hoe kan ik mijn claim indienen?

Ga naar de website www.air-collect.com en dien uw claim in.

Na dat u van ons een bevestiging van de geldigheid van uw claim per email heeft ontvangen, zullen wij u vragen om de volgende (beschikbare) documenten naar ons op te sturen.

Documenten:

 

 • claimformulier
 • ondertekende volmacht
 • kopie van een geldig identiteitsbewijs of paspoort
 • kopie van boekingsbevestiging
 • kopie van het e-ticket en/of boarding pass
 • in geval van overboeking, kopie document met het vervangende vluchtnummer
 • indien beschikbaar, de bevestiging van de vertraging
 • indien beschikbaar, annuleringsbevestiging
 • facturen voor gemaakte kosten als gevolg van uw vertraging, overboeking of instapweigering

 

U kunt de gegevens per e-mail opsturen naar: contact@air-collect.com De documenten worden vervolgens door ons aan uw dossier toegevoegd.

Volg uw vordering

Hoe kan ik mijn dossier inzien?

U onvangt van ons per email updates betreffende uw claim.

Indien u vragen of aanvullende informatie voor ons geeft, dan kunt u contact met ons opnemen door een email te sturen naar contact@air-collect

Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Als u uw wachtwoord vergeten of kwijt bent, kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen door te klikken op “Vraag een nieuw wachtwoord” met vermelding van uw e-mail adres.

Vervolgens ontvangt u van Air-Collect een nieuw wachtwoord.

Ik krijg een foutmelding "ongeldig e-mailadres"

Indien u een foutmelding ontvangt zoals “ongeldig e-mailadres” dan wordt uw e-mailadres door ons systeem niet herkend.

Dit kan komen doordat het e-mail adres niet juist is ingevuld, bv. door het gebruik van ongeldige karakters, door het gebruik van een spatie (een ongeldig gebruik van een spatie komt vaak voor aan het einde van het e-mail adres).

Voer opnieuw uw e-mail adres in en probeer op nieuw in te loggen.

Vernieuw uw browser

Indien u zeker weet dat u uw e-mail correct hebt ingevoerd en het lukt u niet om in te loggen, sluit dan uw browser en open de browser opnieuw.

Ga vervolgens opnieuw naar de Air-Collect inlog pagina en log opnieuw in.

Wat moet ik doen nadat ik mijn claim heb ingediend?

Indien wij meer informatie van u nodig hebben, dan nemen wij contact met u op.

Wij houden u via email op de hoogte van uw claim zodra zich er nieuwe ontwikkelingen voordoen.

Hoe kan ik contact opnemen met Air-Collect?

U kunt met Air-Collect contact opnemen via e-mail: contact@air-collect.com of neem direct contact met ons op via onze live chat.

Buitengewone omstandigheden

Wat zijn buitengewone omstandigheden?

Buitengewone omstandigheden kunnen situaties zijn zoals: weersomstandigheden, technische incidenten, stakingen, politieke onrust, sluitingen van luchthavens, bommeldingen, vulkaanuitbarstingen.

Luchtvaartmaatschappijen gebruiken buitengewone omstandigheden met regelmaat als een geldige reden om schadeclaims af te wijzen, maar vaak is dit niet juist.

Dit is één van de redenen waarom de juridische afdeling van Air-Collect de nauwkeurigheid en de rechtsgeldigheid van de door de luchtvaartmaatschappijen verstrekte informatie verifieert.

Wat zijn de gevolgen van buitengewone omstandigheden voor mijn claim?

Indien er daadwerkelijk sprake is van een bijzondere omstandigheid dan is de luchtvaartmaatschappij niet verplicht om u een vergoeding betalen zoals vastgelegd in verordening EU 261/2004.

De overschrijving van uw compensatie

Hoe wordt mijn schadevergoeding betaald?

Goed nieuws, wij hebben uw compensatie ontvangen!

1) Op het moment dat Air-Collect uw compensatie  van de luchtvaartmaatschappij heeft ontvangen, dan ontvangt u hiervan per e-mail een bevestiging.

2) Air-Collect zal vervolgens om uw bankgegevens vragen.

3) Na ontvangst van uw bankgegevens en aftrek van de Air-Collect service fee maken wij uw vergoeding binnen 30 dagen op uw bankrekening over.

De behandeling van uw claim is nu afgesloten.

Een binnenlandse overschrijving of een overboeking via SEPA

Air-Collect maakt gebruik van SEPA voor het uitvoeren van overboekingen naar uw bankrekening.

De SEPA-overboeking is gratis.

Wilt u meer weten over SEPA? Kijk dan op de site van De Nederlandsche Bank.

Kosten van het overmaken van vergoedingen buiten SEPA om

Op overboekingen die niet via SEPA lopen worden 15€ behandelingskosten in rekening gebracht.

Een overboeking in vreemde valuta

Wij accepteren overschrijvingen in 4 valuta: US dollar, Britse pond, Zwitserse frank, Yen.

Op overboekingen in vreemde valuta worden 15€ behandelingskosten in rekening gebracht.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

De veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens

Ter optimale bescherming van vertrouwelijke informatie, gebruikt Air-Collect servers gevestigd in Frankrijk, van Franse nationaliteit.

De hosting service van www.air-collect.com wordt verzorgd door:

OVH SAS

2, rue Kellermann

59100 Roubaix

Frankrijk

Website: www.ovh.com

Het beheer van persoonsgegevens

De door Air-Collect verzamelde informatie wordt verwerkt door:

Air-Collect SAS

Uw persoonlijke informatie wordt gebruikt door Air-Collect om uw vergoeding van de luchtvaartmaatschappij te verkrijgen.

Gebruikers van de gegevens

Air-Collect juridische afdeling.

Juridische afdeling luchtvaartmaatschappijen binnen en buiten de Europese Unie.

Nationale toezichthouders:

 Austria Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte (apf)

Linke Wienzeile 4/1/6

AT – 1060 Wien

Tel: +43 1 5050707

Fax: +43 1 5050707 180

http://www.apf.gv.at/en/passenger-complaints-plane.html

Belgium SPF Mobilité & Transport Direction générale Transport aérien Cellule Stratégique – Droits des passagers City Atrium (6èmeétage – locker PAX) Rue du Progrès 56 BE-1210 Bruxelles

FOD Mobiliteit & Vervoer Directoraat-generaal Luchtvaart Strategische Cel – Passagiersrechten City Atrium (6de verdieping – locker: PAX) Vooruitgangstraat 56 BE-1210 Brussel

Tel : + 32 2 277 44 00 Fax : + 32 2 277 40 73 passenger.rights@mobilit.fgov.be www.mobilit.belgium.be
Bulgaria Ministry of Transport, Information Technologies and Communications, Directorate General, Civil Aviation Administration

9, Dyakon Ignatii Str.

BG – 1000 SOFIA

Tel. : +359 2 937 10 47 Fax : +359 2 980 53 37 caa@caa.bg
Croatia Croatian Civil Aviation Agency Ulica grada Vukovara 284 10000 ZAGREB Tel. : +385 1 2369 300

Fax: + 385 1 2369 301

passenger.rights@ccaa.hr www.ccaa.hr

Cyprus Department of Civil Aviation

27 Pindarou Street

ALPHA Business Centre

CY – 1060 NICOSIA

Tel. : +357 22 404 119

Fax : +357 22 766552 passengerrights@dca.mcw.gov.cy

Czech Republic Civil Aviation Authority Airport Ruzyně CZ – 160 08 PRAHA 6 Tel.: +420 225 422 726 Fax: +420 220 561 823 caa@caa.cz
Denmark The Danish Transport and Construction Agency Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 Copenhagen S Tel. : +45 7221 8800 Fax : +45 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk
Estonia Tarbijakaitseamet (Consumer Protection Board)

Rahukohtu 2

EE – 10130 TALLINN

Tel. : +372 6201700

Fax : +372 6201701 

info@tka.riik.ee

www.tka.riik.ee

Finland Complaints from private consumers: 

Consumer Disputes Board

P.O. Box 306

FI – 00531 HELSINKI

Complaints from business travellers: 

Finnish Transport Safety Agency

P.O. Box 320

FI – 00101 HELSINKI

Supervision of the interests of consumers on a collective level (no handling of individual cases): 

Competition and Consumer Authority Haapaniemenkatu 4 A, Box 5 FI – 00531 HELSINKI

Tel. : +358 29 56 65200 Fax : +358 29 56 65249

kril@oikeus.fi

www.kuluttajariita.fi

Tel.: +358 29 534 5000

Fax.: +358 29 534 5095

kirjaamo@trafi.fi

www.trafi.fi

Tel. : +358 29 505 3000

Fax : +358 9 876 4398

kirjaamo@kkv.fi

www.kkv.fi

France Direction générale de l’aviation civile (DGAC) Direction du transport aérien Mission du Droit des passagers Bureau des passagers aériens 50 rue Henry Farman FR- 75720 PARIS cedex 15 Fax : +33 1 58.09.38.45

www.developpement-durable.gouv.fr

Germany Luftfahrt-Bundesamt (LBA)

DE – 38144 Braunschweig

Tel.: +49 531 – 23 55 115 Fax: +49 531 2355 1197 fluggastrechte@lba.de http://www.lba.de
Greece Hellenic Civil Aviation Authority Air Transport and International Affairs Div Air Transport Economics Section D1/D P.O.B. 73751 EL – 16604 HELLINIKO Tel. : +30 210 891.6150 Fax : +30 210 891.6193 +30 210 894 7132 d1d@hcaa.gr
Hungary Enforcement Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság /CAA Budapest Ferihegy I. HU -1675 BUDAPEST, PF 41

Passenger complaints Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Hungarian Authority for Consumer Protection  Jozsef krt.6 HU BUDAPEST

Tel.: +36 1 296 9502 Fax.: +36 1 296 8808 ugyfelszolgalat.li@nkh.gov.hu

Tel.: +36 1 459 4800

Fax: +36 1 210 4677

www.nfh.hu

nfh@nfh.hu

Ireland Commission for Aviation Regulation 3rd Floor Alexandra House Earlsfort Terrace IE – DUBLIN 2 Tel. : +353-(0) 1-6611700

Fax : +353-(0) 1-6611269 (General)

apr@aviationreg.ie

www.aviationreg.ie

Italy L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile Viale del Castro Pretorio, 118 IT – 00185 ROME Tel. : +39 06 44596-1 Fax : +39 06 44596493 cartadiritti@enac.gov.it http://www.enac.gov.it
Latvia Consumer Rights Protection Centre (CRPC) Brivibas street 55 LV-1010, RIGA Tel. : +371 67388624

Fax : +371 67388634

ptac@ptac.gov.lv www.ptac.gov.lv

Lithuania Civil Aviation Administration Rodūnės kelias 2 LT – 02188 VILNIUS Tel. : +370 5 2739038

Fax : +370 5 2739237

Luxembourg Ministère de l’Économie et du Commerce extérieur / Direction du Marché intérieur et de la Consommation 19 – 21, boulevard Royal L – 2449 LUXEMBOURG Tel. : +352 247 84112

Fax : +352 22 16 07

passagersaeriens@eco.etat.lu www.eco.public.lu

Malta Malta Competition and Consumer Affairs Authority Mizzi House, National Road Blata l-Bajda, Hamrun HMR 9010 Tel. : +356 2395 2000

Fax: +356 2124 2406

airpassengerrights.ccd@gov.mt

www.consumer.gov.mt

The Netherlands Inspectie Leefomgeving en Transport Human Environment and Transport Inspectorate Postbus 575 NL – 2130 AN HOOFDDORP www.ILenT.nl Tel. : +31 884 890 000

Fax : +31 704 5630 13

Poland Enforcement Civil Aviation Office ul. Marcina Flisa 2 PL – 02-247 WARSZAWA

Passenger complaints Commission on Passengers’ Rights ul. Marcina Flisa 2 PL – 02-247 WARSZAWA

Tel.: +48 (22) 520 72 00 Fax : +48 (22) 520 73 00 www.ulc.gov.pl kancelaria@ulc.gov.pl

Tel.: +48 (22) 520 74 84 Fax: +48 (22) 520 73 47 www.ulc.gov.pl kopp@ulc.gov.pl

Portugal Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC) Rua B, Edifícios 4, 5 e 6 Aeroporto da Portela PT – 1749-034 LISBOA Tel. : +351(21)842-3500 Fax : +351(21)847-3585 dre.pdc@anac.pt

www.anac.pt

Romania National Authority for Consumer Protection 72, Blvd Aviatorilor RO – 011865, Sector 1, BUCHAREST Tel. : +4021 312 1275

Fax : +4021 314 3462 www.anpc.ro

Slovakia Slovenská obchodná inšpekcia (Slovak Trade Inspectorate) ústredný inšpektorát (Central Inspectorate) Prievozská 32 SK – 827 99 BRATISLAVA 27 Tel. : +421 2 58 272 103

+421 2 58 272 140

Fax : +421 2 53414 996

helena.molekova@soi.sk

Slovenia Civil Aviation Agency Kotnikova 19A SI – 1000 LJUBLJANA Tel.: +386 (0) 1 266 66 00

Fax : +386 (0) 1 266 66 99 info@caa.si

Spain Agencia Estatal de Seguridad Aérea División de Calidad y Protección al Usuario Avda. General Perón 40, Acceso B, (Recepción planta 1ª) 28020 MADRID Tel.: + 34 91 396 82 10

http://www.seguridadaerea.es/

Sweden Consumer Protection Agency Visiting address: Lagergrens Gata 8 Postal address: Box 48, SE – 651 02 KARLSTAD

Passenger complaints: National Board for Consumer Disputes (ARN)

Box 174

10123 STOCKHOLM

Tel. : +46 77 14 23 300 Fax : +46 54 – 19 41 95 konsumentverket@konsumentverket.se www.konsumentverket.se

Tel.: +46 8 508 860 00 Fax: +46 8 508 860 01 arn@arn.se www.arn.se

United Kingdom Passenger Complaints Unit Civil Aviation Authority CAA House 45-59 Kingsway London WC2B 6TE Tel: +44 20 7453 6888 Fax: +44 20 7240 7071 passengercomplaints@caa.co.uk
Iceland Icelandic Transport Authority

Samgöngustofa

P.O. Box 470

202 Kópavogur

Tel: + 354 480 6000

consumers@icetra.is www.icetra.is

Norway Passenger complaints: Norsk ReiselivsForum Transportklagenemnda (Dispute Resolution Board) Øvre Slottsgate 18-20 NO – 0157 OSLO

Luftfartstilsynet

Tel.: + 47 22 54 60 00 Fax: + 47 22 54 60 01 fly@reiselivsforum.no www.transportklagenemnda.no

Tel : +47 75 58 50 00

Persoonsgegevens worden opgeslagen gedurende een beperkte periode

Air-Collect bewaard gegevens slechts zolang noodzakelijk voor een complete afwikkeling van de vordering.

Air-Collect kan gegevens verzamelen voor ondersteuning van statistische en historische analyse binnen de voorwaarden voorzien door wetgeving.

In overeenstemming met de Informatie en Freedom Act van 6 januari 1978 heeft u het recht om toegang te krijgen tot alle informatie met betrekking tot uzelf.

U kunt uw informatie bij opvragen bij:
contact@air-collect.com

U kunt eveneens de verwerking van uw gegevens weigeren.

Voor meer informatie, gelieve de CNIL website www.cnil.fr te raadplegen. U kunt hier uitgebreide informatie verkrijgen omtrent uw rechten en mogelijkheden.

Informatie omtrent de Air-Collect website

Eigenaar:

Air Collect SAS

66, Avenue du Bois de Chigny

77600 Chanteloup en Brie

France

contact@air-collect.com

Uitgever:

Air Collect SAS

66, Avenue du Bois de Chigny

77600 Chanteloup en Brie

France

contact@air-collect.com

De Air-Collect webhosting

OVH SAS
2, rue Kellermann
59100 Roubaix
Frankrijk

www.ovh.com