Privacybeleid

1) WAT IS AIR-COLLECT?

De website WWW.AIR-COLLECT.COM is een publicatie van Air-Collect SAS.

2) WAT DOET AIR-COLLECT?

Air-Collect is een dienstverlener die luchtvaartpassagiers bijstaat in het verkrijgen van schadevergoeding van luchtvaartmaatschappijen als gevolg van vluchtvertraging, annulering of instapweigering veroorzaakt door overbooking. Air-Collect werkt  op een “no cure – no pay” basis. Air-Collect verbindt zich ertoe om klachten gericht aan de luchtvaartmaatschappijen uit te voeren binnen het kader van de Europese verordening EU 261/2004. Air-Collect voert alle administratieve procedures uit, inclusief rechtszaken. De service van Air-Collect wordt alleen in rekening gebracht in het geval succes.

3) WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Het verzamelen van persoonsgegevens

Voor het uitvoeren van onze missie is het van essentieel belang dat we een bepaald aantal persoonlijke gegevens verzamelen, met name bij het maken van een online account op ons platform. De gevraagde informatie bestaat onder andere uit uw familienamen, voornamen, e-mailadres, enz.

De verzameling van niet-persoonlijke gegevens

Naast persoonsgegevens verzamelen wij gegevens die geen identificerend karakter hebben. Deze gegevens worden verzameld in het kader van statistische analyse en verbetering van de website.

4) OP WELKE MANIER WORDT DEZE INFORMATIE GEBRUIKT?

Gebruik van persoonsgegevens

Alle persoonlijke gegevens die wij verzamelen zijn nodig voor een goede uitvoering van onze opdracht. Gegevens worden alleen voor dit doel gebruikt. Uw persoonlijke gegevens worden niet doorverkocht.

Gebruik van niet-persoonsgegevens

Alle niet-persoonlijke gegevens zijn op voorhand geanonimiseerd. De gegevens hebben geen identificerend karakter en maken het niet mogelijk om een individu te identificeren. Deze gegevens worden alleen voor statistische doeleinden en verbetering van de website gebruikt.

5) HOE WORDT DEZE INFORMATIE GEDEELD?

Persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens van onze gebruikers worden nooit gedeeld met derden, behalve wanneer het strikt noodzakelijk is bij het uitvoeren van het klachtenproces. In dit specifieke geval verlenen wij geen toestemming om gedeelde gegevens met derden te delen of openbaar te maken, behalve wanneer dit noodzakelijk is om onze opdracht goed uit te kunnen voeren of om te voldoen aan wettelijke eisen.

Niet-persoonlijke gegevens

Niet-persoonlijke gegevens van onze gebruikers worden geanonimiseerd voor statistische analyse.

6) HOE WORDEN UW GEGEVENS BESCHERMD?

De beveiliging van uw gegevens is onze prioriteit. Daarom hanteren wij alle passende administratieve, technische en fysieke maatregelen om uw gegevens te beschermen. Aangezien gegevensbeveiliging centraal staat bij onze aanpak, hebben wij ervoor gekozen om onze gegevens te hosten op franse servers in Frankrijk.

7) HOE WORDT UW INFORMATIE BEHEERD?

De gegevens van onze gebruikers worden opgeslagen zo lang nodig om onze missie uit te kunnen voeren. Gegevens worden, geassocieerd aan uw account, opgeslagen totdat uw account verwijderd is. U kunt uw Air-Collect account op ieder gewenst moment verwijderen. Wanneer u uw account verwijdert, verwijdert u ook alle gegevens die ermee verbonden zijn. Om dit te doen, verwijzen wij u naar AIR-COLLECT FAQ.

8) HOE REAGEREN WE OP EEN JURIDISCH VERZOEK?

In zeer uitzonderlijke situaties kan bepaalde informatie over u worden opgegeven indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn in verband met wetshandhaving of als gevolg van een juridische procedure. Openbaarmaking kan noodzakelijk zijn om fysiek of financieel verlies te voorkomen of overige aansprakelijkheid te vermijden.

9) KAN HET PRIVACYBELEID GEWIJZIGD WORDEN?

Ja. Het privacybeleid kan op elk moment worden bijgewerkt. Controleer derhalve de laatste versie van het privacybeleid wanneer u toegang heeft tot of gebruik maakt van onze diensten.

10) HOE KUNT U EEN VRAAG STELLEN AAN AIR-COLLECT?

Indien u nog vragen heeft over het privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen via e-mail op het volgende adres: CONTACT@AIR-COLLECT.COM